Skip to content

DEN VIKTIGASTE MATCHEN

Allt sedan antikens tid i Grekland har idrott fascinerat och engagerat människor och även i vår tid är stora delar av världens befolkning intresserade av idrott. Miljontals människor följer varje dag tävlingar och matcher av olika slag och många är aktiva idrottsutövare. Idrotten är universell och ger glädje, spänning, gemenskap och bättre hälsa för människor över hela världen.

Den kristna tron har mycket av detta gemensamt med idrotten. Den är också universell och betyder mycket för många människor i vår värld. Den har dessutom något som är av ännu större värde och betydelse än idrotten och det är just detta som den här boken vill berätta om. Den handlar om ”den viktigaste matchen” – den om våra liv och vår värld. För att beskriva den matchen och peka på det värdefulla i den kristna tron kan idrotten bli oss till hjälp. Med kopplingar till sportvärlden presenteras därför i den här boken Bibelns budskap och hur detta relaterar till oss och den värld vi lever i.

Att hämta bilder och exempel från idrotten för att beskriva den kristna tron är dock inget nytt. Det gjorde Paulus många gånger när han skrev sina brev riktade till greker i Nya Testamentet under det första århundradet e.Kr. Att kristen tro och idrott kan bidra med något positivt till varandra och våra liv är alltså en gammal erfarenhet som kan bli till en ny upptäckt för oss idag. 

Tomas Hammar
Redaktör och huvudförfattare
Idrottspastor i Svenska Missionskyrkan

Detta material har växt fram i ett samarbete mellan Kyrka-Idrott och Sport For Life i Sverige. Den har skrivits av en grupp personer som delar både intresset för idrott och glädjen i tron på Jesus Kristus. Gruppen har bestått av Peter Bernhardsson, Patric Forsling, Anders Marklund, Paul Kobylarz, Thomas Perdsjö, Rolf Gard och Tomas Hammar.  Bidrag och goda råd till text och innehåll har också getts av bl.a. Andreas Bolander, Britta Bolmenäs och Ulf Södahl.

Vad är syftet med denna sida?

Syftet med denna sidan är att ge alla som är intresserade av sport, och speciellt unga människor, en inblick i vad kristen tro handlar om. Genom att använda ord, begrepp och exempel från idrottsvärlden vill vi försöka ge en övergripande bild av Bibelns budskap men också peka på hur en personlig relation till Gud kan vara en hjälp i livet både som människa och idrottare.