Skip to content
kapiteltitel3
Processed with VSCO with c8 preset

HUR DET VAR TÄNKT

Guds tanke och vilja – med skapelsen och våra liv

För att bygga ett bra idrottslag behövs det givetvis bra träning. Men det finns även andra saker som är nödvändiga att tänka på. Som t.ex. glädje och harmoni, bra självförtroende, stark moral och karaktär, bra laganda och sammanhållning. Det behöver även skapas trygghet i laget och finnas en stark motivation och målsättning med det man gör. Egentligen var det samma förutsättningar Gud tänkte på när han skapade världen och i Bibeln kan vi läsa om hur Guds vilja för människan och mänskligheten såg ut från början. I avsnitten i det här kapitlet ska vi se lite närmare på något av detta. Samtidigt får vi en uppfattning om några av grundvärderingarna i kristen tro och etik.

3.1 Glädje och harmoni

Om höga krav på bra prestationer tar död på lekfullheten och glädjen inom idrotten så har något blivit fel. Det är viktigt att känna glädje i det vi håller på med. Ett bra exempel på detta är det svenska handbollslandslaget som under 1990-talet och i början på det nya seklet var mycket framgångsrikt . En starkt bidragande orsak till deras stora framgångar var den glädje och harmoni man kände i laget. Den dåvarande förbundskapten Bengt Johansson sa i en intervju:.

Guldet får inte bli det viktigaste. Det är vägen dit som är det viktigaste och att vi mår bra. Visst är det roligt att vinna guld. Men det bär man 15 sekunder runt nacken och sen är det måndag igen.

Gud vill att vi skall vara glada

När Gud skapade världen var också hans syfte att vi människor först och främst skulle leva i glädje över livet och i kärlek och harmoni med oss själva, varandra, naturen och Gud. Därför var det en glädjefylld morgon när skapelsen blivit till.

Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott.

1 Moseboken 1:31

Livet och skapelsen är en gåva som vi ska bejaka. Meningen är att vi skall trivas och kunna glädjas över livets gåvor. Gud vill att vi ska vara glada tillsammans! I Bibeln uppmanas vi därför till glädje och lovsång över Guds godhet och livet han gett oss. I Bibelns sångbok, som kallas Psaltaren, hör vi det många gånger.

Se mot honom (Gud) och stråla av glädje, sänk inte blicken i skam.

Psaltaren 34:6

Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång!

Psaltaren 98:4

Processed with VSCO with c8 preset

Gud vill ge oss av sin glädje

I välsignelsen, som vi nämnde om i förra avsnittet, står det att Gud vänder sitt ansikte till oss och det lyser mot oss. Det är ett uttryck för den glädje som en mor eller far utstrålar och känner när de ser barnet som de älskar. Gud vill att vi ska känna glädjen av att vara älskade av honom. När vi läser i NT märker vi att Jesu födelse och ankomst till jorden skapade speciell glädje och lovsång bland oroliga människor. Glädjebudskapet var:

Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er.

Lukas 2:10-11

Det här visar att där det finns verklig frid och harmoni finns också mycket glädje. 

Gud vill ge tillbaka förlorad glädje 

Bibelns budskap är alltså fyllt av glädje därför att glädje hör Guds värld till. Så var det tänkt från början. Gud är ingen glädjedödare. Tvärtom, Gud är den sanna glädjens upphov och han ger verklig glädje i livet. Inte en ytlig och falsk glädje som blundar och flyr från verkligheten, utan en glädje som har sin grund i ett liv i hans sanning och kärlek. Ett liv fyllt av mening.

Gud är både glad för dig och i dig och har du förlorat livsglädjen vill han hjälpa dig att hitta den igen. Det finns så mycket som kan ta bort glädjen och harmonin för oss i livet. Konflikter, ensamhet, bekymmer, svek, mobbing, meningslöshet, misslyckande, oro och sorg är exempel på detta. Men mitt i allt detta finns Gud som aldrig sviker och aldrig slutar älska oss. Därför finns det alltid hopp även om det ser mörkt ut. Om vi människor främst har vår glädje i den Gud som skapat oss och älskar oss kan vi också finna harmoni och komma till rätta med motgångar och bekymmer vi möter. Det här rådet ger Paulus till oss när livet trasslar till sig:

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Filipperbrevet 4:4–7

Processed with VSCO with c8 preset
3.1
IMG_9335

3.2 Självbild och självförtroende

Våra tankar om oss själva är väldigt viktiga när vi idrottar. Ja, idrottspsykologer menar att det är detta som ofta är avgörande för idrottare inom eliten där alla tränar så maximalt som möjligt. Därför är det vanligt med mental träning bland de flesta elitidrottare idag. Men även om man inte idrottar är den syn man har på sig själv väldigt viktig.

”Det finns ingen värdering som är mer betydelsefull för människan, inga faktorer som är mer avgörande för hennes psykiska utveckling och motivation än det omdömet hon ger om sig själv.” 

(Nathanie Brandon)

Betydelsen av att vara någon

Många unga idrottare drömmer om att en gång ”bli upptäckta”. Att någon ska få syn på honom eller henne när de gör bra ifrån sig. Då skulle de känna sig stolta och kanske också kunna få ett fint proffserbjudande.
Dessa drömmar har att göra med vårt stora behov av att vara någon och betyda något. Alla människor behöver nämligen få goda svar på vissa frågor såsom: Vem är jag? Är jag älskad? Betyder jag något? Är jag värdefull?

När vi läser tidningar och ser på TV och reklam kan vi få en bild av att vi måste vara på ett visst sätt för att duga. Vi måste se bra ut, lyssna på den rätta musiken, ha de rätta kläderna eller heja på rätta laget.
Samtidigt har vi också ”Jantelagen” i Sverige; – Du ska inte tro att du är något! Men det viktigaste för oss människor är just att få känna att vi är något eller någon och att våra liv har en mening och betydelse.

Hur blir man någon?

Hur blir man sedd och värdefull? Är det bara genom att vara vacker, duktig och göra bra prestationer? En del menar att man är vad man gör. Överallt möter vi krav på prestation. Vi gör det inom idrotten, men även i skolan och i arbetslivet. Det gäller att göra bra ifrån sig och visa att man duger för att accepteras och för att känna att man är värd något. Eller??
Vet du att en av de största anledningarna till att vi människor ofta mår psykiskt dåligt handlar om detta. Vi känner att vi inte räcker till, inte är tillräckligt bra, inte känner oss värdefulla.
Kan vi inte visa att vi är någon på ett positivt sätt väljer vi ibland att visa det på ett negativt sätt. Så här skrev författaren Hjalmar Gullberg om det:

Människan vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå hatad och avskydd.

Det är sällan den som har en trygg identitet och positiv självbild som mobbar, använder droger eller ägnar sig åt våld och rasism. Är man trygg och nöjd med sig själv klarar man oftare yttre press. Däremot har den som har dålig självkänsla och självtillit svårare att stå emot grupptryck.
Ingen människa föds egentligen med negativ självkänsla eller dåligt självförtroende utan det utvecklas i mötet och samspelet med omgivningen. Därför är det också värdefullt och viktigt att du redan som ung får veta hur Gud ser på dig.

Redan upptäckt

Enligt Bibeln har vi vår djupaste identitet eller hemhörighet hos Gud eftersom det är han som skapat oss. I 1 Moseboken läser vi att Gud skapade människan till sin avbild: 

Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. om man och kvinna skapade han dem

1Mos 1:27

Nu betyder detta inte att Gud t.ex. är blond och c:a 170 cm lång som en del av oss är. Nej, det betyder att människan är alldeles speciell i Guds skapelse. Även vi består av celler som djur och växter gör, men samtidigt är vi mycket olika allt övrigt i skapelsen. Människan är t.ex. den enda varelsen som bryr sig om att läsa en sådan här bok eller som undrar vem Gud är och vad meningen med livet är. I Psalm 8 uttrycker David sin förundran över att vi människor är så stora och värdefulla i Guds ögon trots att vi både är små och dödliga.

När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där. Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom.

Psalm 8: 4–6

När vi läser Bibeln märker vi alltså att vi redan är ”upptäckta”, sedda och kända av Gud. Inför honom är vi redan något stort och Bibeln ger oss viktiga och goda svar på frågan vem vi är. 

IMG_9336

Vem är jag?

Du är värdefull

En kristen idrottare sa:

Det bästa som står i Bibeln är att alla är lika mycket värda i Guds ögon.

Du är gränslöst älskad av Gud. I hans ögon är du viktig och värdefull. Men han accepterar och älskar dig inte efter hur du ser ut, hur bra du är eller hur pass du lyckats. Han älskar dig för den du är. Du är alltså inte värdelös för att du misslyckas och inte värdefull för att du lyckas. Du är värdefull för att du är den du är. Du är skapad till hans avbild. Därför har ingen annan rätt att kränka dig eller göra våld på dig på något sätt med ord eller i handling. Ingen kan alltså säga: Jag är mer värdefull är någon annan. Alla människor på denna jord är lika mycket värda och har därför samma rättigheter. Detta ska vi beröra närmare längre fram i boken. Skapad till Guds avbild! Där har du din sanna identitet. Älskad av Gud genom allt. På det ska du bygga din värdekänsla och självbild. Du är inget slumpverk. Du har ett okränkbart värde

Läs Psalm 139:1–18. Sträck på dig och tacka Gud för att du finns till. Gud ville ditt liv!

Du är en talang

Varje människa är unik. Vi är lika och ändå olika. En del är bra på att prata, andra är blyga. Några är korta, andra är långa. Några är mörka, andra ljusa. Vi har olika ursprung och hudfärg och vi har olika personligheter. Vi kan olika saker också. Ingen är bra på allt, men alla kan något. Detta är viktigt i ett lag där vi kompletterar varandra på olika sätt, men det är också viktigt i samhället. Vi väljer olika yrken för att vi har olika intressen och förmågor och vi behöver varandra just på grund av våra olikheter. Därför ska du vara glad för just dina gåvor och din talang både på och utanför planen. Kanske är du som idrottare eller spelare mycket teknisk och har bra speluppfattning. Kanske är snabbhet och målsinne din styrka. Eller kanske du är av den kloka och uthålliga typen som vinner i längden. Vem du än är så se till att bejaka dig själv och din talang. Ordet talang kommer från det grekiska ordet ”talent” som vi finner i Bibeln och det betyder pund. En som har många ”talenter” eller stor talang är alltså en människa som har många gåvor att ansvara för. Så använd de gåvor du fått och gör allt för att utveckla och förvalta dem på bästa sätt. Till din egen glädje och Guds ära. Det styrker både ditt självförtroende och din självbild.

En som såg det så var världsmästaren i trestegshopp Jonathan Edwards. Han sa:

Faktumet att den mänskliga kroppenkan hoppa
18,29 m är ett vittnesbörd om vilken stor Gud vi tjänar.

Du är ansvarig

Enligt svensk lag blir man myndig när man är 18 år. Det innebär att man då är fri att bestämma själv över sitt liv, men också att man då har ett ansvar för sitt liv. Att spela i ett lag handlar om detta. Jag är fri att fatta egna beslut hela tiden i olika spelsituationer, samtidigt måste jag ta mitt ansvar för lagets bästa.

Just detta ligger också i Bibelns skapelsesyn och Guds syn på oss människor. Gud har gett oss en fri vilja. Han tvingar oss inte till något. Därför att kärleken kan aldrig kräva eller tvinga. Gud visar oss människor ett oerhört stort förtroende när han ger oss den stora uppgiften. Han säger ungefär såhär: ”Ta hand om min skapelse! Älska varandra! Ni får det ansvaret! Jag vill lita på er!” Livet är en gåva som vi fått av Gud att förvalta och vårda på bästa sätt. Du är en människa som fått förtroende och ansvar av Gud. Du är ”bemyndigad” och Gud räknar med dig. Du behövs och du är viktig.

Ser man livet med alla dess rikedomar, möjligheter och utmaningar som en gåva från Gud, är det också naturligt att man vill glädja och ära honom med sitt liv.

3.2

3.3 Laganda och Fair Play

– Kom igen nu, vi klarar det här, nu tar vid dom.

– Vem som gör målen är inte det viktigaste. Huvudsaken att det går bra för laget.

Du känner igen kommentarerna. Det handlar om att sätta laget först och lagandan är en viktig del i ett lag. Det där det som verkligen svetsar oss samman till ett lag både socialt och inför uppgiften vi delar på. Det handlar om känslor av samhörighet, delaktighet, trivsel och kamratskap. Det handlar om att lära sig hitta och förstå varandra både på och vid sidan om planen. Det handlar om att utvecklas individuellt och samtidigt tillsammans.Det handlar om att ta hänsyn och ställa upp för varandra. Inte bara tänka på sig själv.
För att komma dithän i ett lag behövs såväl glädje och humor som allvar och koncentration.
En annan viktig sak är fair play. Att det finns gemensamma värderingar i laget som skapar en stark moral. En överenskommelse att man inte ska fuska utan vara ärliga. De som är med i ett lag kommer ofta från olika bakgrund Därför är det viktigt att prata om sådant här. Både laganda och rent spel handlar om påverkan och inflytande.

Att påverkas och påverka

Vi människor påverkas och formas mycket av vår omgivning, på gott och ont. Det är på så sätt vi för det mesta får våra åsikter och värderingar och vår syn på andra människor. Även det vi läser, ser och hör på TV och internet påverkar oss. Därför är det nyttigt att ibland själv fråga sig vilken inverkan det jag möter har på mig. Blir jag positivt eller negativt påverkad? Gör det mig till en gladare, sannare och godare människa? Det kan också vara bra att fråga sig om jag själv har en positiv eller negativ inverkan på andra genom det jag säger och gör. Bidrar jag till en god laganda och till ärlighet och fair play eller är det tvärtom?

Det är när du är ung som det är särskilt vikigt att tänka över vad du vill stå för, vad som är viktigt för dig och hur du vill leva ditt liv. Det är viktigt att lära sig säga ja eller nej till det vi möter. Det är detta vi kallar etik och moral. En god etik är som skelettet i din kropp eller som bjälken i ett hus. Den syns inte men det är den som bär upp allt.

Någon har sagt: ”Om du inte står för någonting så faller du för ingenting”. Har du inte en klar inriktning i livet är det lätt att bli ett offer för andras påverkan. Att läsa Bibeln är att låta sig påverkas av Guds tankar och vilja med våra liv. Sedan är det upp till oss att avgöra om detta ska få ha inverkan på våra liv. Men det här rådet ger Bibeln oss:

Inrikta era tankar på det som är sant, gott och rätt. Tänk på det som är rent och värt att älska, och se på det fina och goda hos andra människor. Låt allt sådant positivt fylla era tankar.

Filipperbrevet 4:8

Vad är då Guds tankar och vilja när det gäller laganda och fair play?

Gud vill gemenskap och laganda

När Gud skapade världen var det tänkt att vi människor skulle hålla samman i kärleksfull gemenskap. Genom hela Bibeln kan vi läsa att Gud vill fred, vänskap, rättvisa, ärlighet, enhet och gemenskap. Det var strategin och planen med oss människor från början. Konflikter och söndring, lögn och falskhet, krig och förstörelse är något som står i motsats och kontrast till Guds vilja. Därför är det med stor sorg som Gud ser det första mordet i historien. I vrede och avundsjuka mördade Kain sin bror Abel.

Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?

1 Moseboken 4:9

Gud vill ärlighet och rent spel

Något gick fel i människans strävan efter frihet och alltsedan dess har lögn, våld, ondska och dödande uppfyllt jorden. Vi förstår inte varandra och ser varandra som hot och fiender. Vi är ojusta och försöker lura till oss egna fördelar och framgångar. Mänsklighetens historia är inte vacker att studera och lidandet har varit och är grymt och ofantligt stort för många. Men liksom Kain har människor fortsatt att ljuga och skylla ifrån sig. Hans fråga hinner emellertid upp oss alla. Skall jag ta hand om min bror? Skall vi ta hand om varandra? Skall vi vara ärliga och justa? Ja, egentligen bär vi precis som Kain själva på svaret. Vi är ämnade att ta vara på varandra. Inte förgöra varandra. Vi skall köra med rent spel och inte fuska. Det vet vi alla. Därför att vi är skapade till Guds avbild och Gud är kärlek. Som ett uttryck för Guds kärlek har alla människor fått ett samvete, en inre röst eller ett inre instrument, som säger ifrån när något är fel. Ordet samvete innebär att tillsammans med Gud veta vad som är rätt. Vi kan välja att inte lyssna på vårt samvete och till sist kanske vi inte bryr oss. Men om vi vågar stanna upp och tänka efter så hör vi det igen.

Gud varnar och ger gult kort

Vi kan läsa i Bibeln hur Gud upprörs av ondskan som gjort intrång i hans skapelse och hur han manar människor att upphöra med det som är orätt, våld och orättvisor och vända om till fred, vänskap och kärlek. Många gånger får Gud ta fram det ”gula kortet” och varna för människans egen skull. Av kärlek för att hon ska ändra sig. Här ser du några bibelord som ger exempel på det.

Herren såg att ondskan på jorden var stor; människornas tankar och uppsåt var alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han gjort människorna på jorden.

1 Moseboken 6:5

Sök det goda och inte det onda så att ni får leva.

Amos 5:14

Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.

Romarbrevet 12:9–10.

Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras,

Filipperbrevet 2:2–4.

När vi läser detta behöver vi inte tveka längre om vad Gud vill och vad kristen tro står för. Frågan är: Vill vi det Gud vill?

3.3

3.4 Motivation och mål

Vi människor behöver känna mening i livet. Motivation och mening är viktigt för allt vi gör både i skolan, arbetet och när vi idrottar. Det måste kännas meningsfullt och angeläget. Ordet motiv kommer från latin och har med motor att göra. Det betyder drivkraft. Det är våra motiv som ger oss bränsle, kraft och engagemang. En motiverad människa är en svårstoppad människa, hon är beredd att satsa och försaka.


Så här sa simmaren Lars Frölander när han tagit OS-guld i Sydney 2000:

Den som har en hög målsättning måste också vara beredd att betala priset.

Motiven för idrottare kan vara olika. En del drömmer om att bli bäst och tjäna mycket pengar genom sin sport. De flesta idrottar dock främst för att det är kul och nyttigt.

Vad är meningen med livet? 

För att leva behöver vi också uppleva mening och motivation. Vi behöver något att leva för, inte bara något att leva av. Därför ägnar vi oss åt sådant som intresserar och motiverar oss, t.ex. idrott. Ibland kan människor emellertid komma fram till att livet har blivit alltförytligt och tomt och man vill göra någotmer meningsfullt. Vi längtar ju efter attkänna mening. Säkert har du också funderat över det här. Finns det en mening med mitt liv? Idag är det många ungdomar som är besvikna och vilsna. Man känner sig svikna och saknar tillit och framtidstro. Man ser inte att livet har ett sammanhang, en mening och ett mål. Vad går det hela ut på egentligen, undrar man. Detta kan leda till uppgivenhet och förlorad respekt för människovärdet hos sig själv och andra. Varför ska man ta ansvar om livet inte har en mening och jag inte behövs, tänker man.

Man tappar helt enkelt motivationen till att leva och göra det som är gott. Men det kan också leda till ett sökande efter en tro som ger livet ett fäste och en mening.

Livet har en mening

Dag Hammarsköld från Sverige som en gång var FN:s Generalsekreterare skriver så här:

Jag begär det oerhörda, jag begär att livet ska ha en mening, 

Vägmärken

Trots allt meningslöst lidande och våld han såg genom sitt arbete upplevde han ändå att hans liv hade en mening. Den fann han i sin kristna tro. En tro som innebar att trots allt ont som sker finns det ändå en Gud som älskar oss, lider med oss och som öppnat en väg till räddning från ondska och död till glädje och liv. En tro som kallar oss ut i världen att tjäna och hjälpa.

Om man själv känner sig älskad blir man motiverad att älska andra. Den kristna tron har därför motiverat miljontals människor att satsa allt och betala ett högt pris för kärlekens skull. Tänk på t.ex. Moder Theresa som fick Nobels Fredspris för sitt arbete bland de allra fattigaste i Indien. Hon hämtade inspiration och motivation från Jesu kärlek till människor och offrade allt för att hjälpa andra.

Även för dig

Liksom Dag Hammarsköld får vi begära och förvänta oss att våra liv ska ha en mening. Och Bibeln låter oss förstå att Gud har en mening med varje människas liv. Han vill att vi ska leva i hans kärleks vilja och vara hans medarbetare i världen. Han kallar och utväljer oss till olika uppgifter. Läs om Guds mening för Jeremia som levde i ett samhälle som höll på att falla sönder:

Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folket.

Jeremia 1:4–5

Jesus kallade också unga människor och sa till dem: Följ mig! Han gav dem en mening, ett uppdrag, en utmaning, en motivation, en målsättning och en kallelse: Sprid min kärlek!

IMG_9339
3.4