Skip to content
k8

Kraft att orka hela matchen

Ena dagen hjälte. Andra dagen förrädare. Ena dagen laddad och fit for fight. Andra dagen frustrerad och trött. Ena dagen jublande glad. Andra dagen besviken och nere. Ena dagen lyckas allt. Andra dagen går allt fel. Det kan svänga mycket inom idrotten och så kan det även göra i livet. Hur ska man hantera dessa känslomässiga svängningar?

8.1 Att möta motgångar – skadad, trött, sliten

Livet är inte enkelt för någon

Vi människor vill och hoppas så mycket, men så stöter vi på motgångar som tar ifrån oss glädjen och tar ner modet. Även en människa som vill leva ett gott och sant liv upplever det så ibland. Livet är inte rättvist eller enkelt för någon. Orsaken till dessa svängningar i känslorna är ofta att vi bygger vår identitet, vår lycka och värdekänsla på sådant som inte varar så länge. På hur vi själva lyckas eller hur goda omständigheterna är. Därför är vi glada när vi har det bra och det går bra för oss och när vi förlorar eller misslyckas blir vi ledsna och känner oss värdelösa. Så går livet ständigt upp och ner.

Vad ska man göra när man misslyckas och motgångarna kommer, när livet inte blir som man tänkt? Hur kan man lära sig att ta både framgång och motgång på ett bra sätt? Någon har sagt att det viktigaste är inte hur du har det utan hur du tar det. Alltså hur vi ser på våra misslyckanden och de motgångar och svårigheter som vi möter. Att lära sig se dem som erfarenheter och utmaningar istället för att de ger oss känslan av uppgivenhet och att vi inte duger. Nu är detta lättare sagt än gjort. Alla vet vi ju hur svårt det kan vara att komma över en förlust, en miss och en motgång. Här betyder det mycket att man har lagkamrater, vänner omkring oss som uppmuntrar. Men det kan också betyda oerhört mycket med en kristen tro som grundtrygghet i sitt liv.

IMG_9567
IMG_9566

Gud är på din sida

När vi läser i NT möter vi människor som du och jag som drabbas av motgångar i livet. De är inga ”stålmänniskor” som fixar allt eller tar lätt på livet. Däremot vittnar deras liv om att de hos Jesus fått en ny trygghet som inte är beroende av omständigheterna. De har fått uppleva Guds stora kärlek och har därför också en tro och visshet om att Gud alltid är vid deras sida och aldrig sviker. Så här skriver Paulus om detta:

Om Gud är för oss, vem kan vara mot oss?

Romarbrevet 8:31

Ett gott exempel

Men det stora är att detta kan vi upptäcka och uppleva även idag. Så här berättar ishockeyspelaren Paul Kobylarz:

1982 blev jag uttagen till att testa för USA:s hockeylandslag inför OS. Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Jag hade just avslutat det första året på college på ett framgångsrikt sätt och fem olika NHL-lag hade visat intresse för mig. Jag bestämde mig för att satsa all tid och energi för att ta vara på denna chans som man kanske bara får en gång i livet.

Komplex

Den sommaren tränade jag emellertid så hårt att jag blev både fysiskt och mentalt utbränd. När jag hörde om alla de stora stjärnorna som försökte komma med i det olympiska laget jämförde jag mig med dem och började därför ifrågasätta min egen förmåga. Jag fick komplex och kom till OS-träningen med dåligt självförtroende och fysiskt utsliten. Träningslägret gick dåligt och jag åkte hem trött, sliten och besviken över att jag inte hade levt upp till mina egna förhoppningar. Jag hade byggt hela min identitet på ishockey. När det gick bra för mig mådde jag bra. När det gick dåligt kände jag mig bedrövlig. Året därpå hade jag en dålig säsong vilket ledde till att jag började tappa glädjen och motivationen för att fortsätta spela hockey. Eftersom hockeyn var det enda jag levt för började jag nu också ifrågasätta meningen med livet. Till detta kom också att mina föräldrar skildes en kort tid därefter och min bror var nära att dö i en trafikolycka. Vad går livet ut på, undrade jag. Varför kan hockeyn inte längre fylla mina behov?

En ny attityd

Det var när jag började ställa sådana frågor som några kristna idrottsmän visade mig vad som står i Bibeln om hur Gud vill hjälpa oss i våra svårigheter. Då fick jag en helt ny attityd till livet och en ny syn på mig själv. Jag försökte se på motgångar på samma sätt som Jesus gjorde, som utmaningar istället för hinder. Detta lärde mig bli mer positiv och hjälpte mig att bygga upp min egen karaktär. Jag slutade jämföra mig med mina medspelare och se dem som mina konkurrenter och försökte istället lära av dem och uppmuntra dem. Jag blev mer fokuserad både i spelet och i livet. Jag såg de gåvor Gud hade gett mig som hockeyspelare och började satsa på att utveckla min talang och att hjälpa andra. Jag slutade ursäkta mig själv och började ta ett större ansvar. Jag lärde mig att alltid göra mitt bästa och sedan lämna resten till Gud. Det hade blivit viktigare för mig att behaga Gud än att imponera på andra människor.

Ett högre syfte

Hela denna nya attityd gav mig ett högre syfte med att spela hockey, det gav mig en djupare mening i livet och en djupare relation till Gud. Jag hade upplevt det som Paulus skriver: 

”När någon blir en kristen, blir han en fullständigt ny människa invärtes. Han är inte densamme längre. Ett nytt liv har börjat!” 

2 Korinterbrevet 5:17. 

Detta nya liv befriade mig från det tryck och de krav jag känt från mina tränare, min pappa, NHL:s talangscouter och fans och det fick mig att inse att Gud älskar mig lika mycket oavsett om vi vann med 10-0 eller förlorade med 0-10. Jag lärde mig att spela för att ära Honom, som verkligen bryr sig om mig, istället för att försöka leva upp till andra förväntningar, som inte egentligen bryr sig så mycket om mig. Att spela för Gud gjorde hockeyn roligare och min tro hade förändrat mitt liv fullständigt till det bättre. Det hade gett mig en stabilitet, en harmoni, en balans, en grund att stå på och mest av allt ett evigt liv tillsammans med min Skapare.

Några tips när du möter motgångar:

Lär dig förlåta dig själv och andra.

Lär dig värdera vad som är viktigt och mindre viktigt i ett längre perspektiv.

Vägra se dig som ett offer för omständigheterna så du tycker synd om dig själv.

Försök se misslyckande och motgångar som erfarenheter och utmaningar.

Se till så du har vänner som du kan prata med.

Räkna med Gud. Han sviker dig aldrig! Matteus 11:28, Filipperbrevet 4:6–7.

8.1

8.2 Extra förstärkning – Hjälparen, den Helige Anden

När det är dags för ishockey-VM brukar Sverige och andra lag vara måna om att få förstärkning från National Hockey League. Det märks när de allra bästa spelarna kommer. Det är likadant inom fotbollen. Om det gått trögt för ett lag ett tag brukar man börja leta efter förstärkning. Kanske en ny forward eller mittfältare som kan tillföra laget ny styrka och inspiration.

Vi behöver förstärkning

Ett liv som kristen klarar man inte själv. Att leva i Guds vilja är omöjligt utan förstärkning. Allt det vackra och fina som evangeliet talar om är egentligen ouppnåeligt för mänskliga krafter. Det vet Gud och det visste Jesus. Därför talade han om att vi skulle få förstärkning. Det är det pingsten handlar om. Den berättar om hur Gud sänder den helige ande till vår hjälp.

Jesus sa: 

Ni skall få kraft när den helige anden kommer över er.

Apostlagärningarna 1:8

Sedan beskrivs hur detta sker och hur Andens tid börjar. Den första pingstdagen.

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

Apostlagärningarna 2:1–4

Vem är den helige anden?

Den heliga anden är den tredje personen i gudomen. Bibeln talar ofta om Gud som Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Anden är alltså ingen opersonlig kraft eller energi utan en person med vilja och känslor.

Utifrån våra stora kristna högtider ser vi Guds tanke och vilja.

Julen – Gud med oss. Jesus kom nära oss och levde bland oss för att dela våra liv.

Påsken – Gud för oss. Jesus dog på Korset för att visa hur mycket Gud älskar oss.

Pingsten – Gud i oss. Gud sänder sin ande för att bo i våra hjärtan. Vi bor ju redan i hans.

Här ser vi en tydlig inriktning. Gud vill komma nära oss. När vi tar emot Jesus som Frälsare och Herre sker något nytt. Gud tar plats i våra liv. Han är inte längre långt borta och högt i det blå. Han lever i oss. Hans kärlek och sanning pulserar i oss. Detta bygger hela det kristna livet på. Men vore det inte bättre om Jesus stannat kvar på jorden? Nej, så här sa Jesus:

Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er.

Johannes 16:7

När Jesus gick på jorden kunde han bara vara på ett och samma ställe samtidigt, han var bunden av tid och rum som vi. Men Anden kan vara överallt och hos alla människor på hela jorden samtidigt. Därför var det bra att Jesus lämnade oss och Anden kom.

Varför kom den helige anden?

Det grekiska ord som är översatt med Hjälparen är Parakletos. Det betyder egentligen ”en som är tillkallad för att hjälpa.”

Man kan säga att det är framför allt tre saker Anden vill hjälpa oss med.

Han vill hjälpa oss att tro.

Det kan tyckas svårt att tro på en Gud vi aldrig kan se. Att det var lättare för lärjungarna som kunde samtala med Jesus dagligen. Men Jesus säger:

Men Hjälparen, den helige anden  som Fadern skall sända i mitt  namn, han skall lära er allt och  påminna er om allt som jag har  sagt er.

Johannes 14:26

Utan Anden känns Gud långt borta. Den kristna tron blir enbart teorier och Bibeln kan kännas torr, tråkig och ointressant. Men Anden gör bibeltexten och Jesus verklig och levande för oss och vi blir berörda. Vi förstår att det gäller våra liv och tron blir personlig och meningsfull. Anden stärker vår tro.

Han vill hjälpa oss att leva

Anden vill hjälpa oss att leva. Livet är inte alltid lätt. Därför säger Bibeln att Anden hjälper oss när vi är svaga och han vill trösta och ge oss kraft när vi vänder oss till Gud i bön.

Anden stöder oss i vår svaghet.

Romarbrevet 8:26

Men Anden vill också hjälpa oss att leva rätt och sant. Det är inte heller så lätt. Jesus sa:

När han kommer, sanningens  ande, skall han vägleda er med  hela sanningen,

Johannes 16:13

Om vi låter Anden leda oss kan många av återvändsgränderna undvikas. På Grönland kör man ofta hundspann. Ett sådant hundspann leds alltid av en ledarhund. Den smartaste av hundarna går först och visar de andra vägen. Vårt liv är som ett slags hundspann. Våra hundar består av sådant vi vill. Allt detta kan vara motstridigt men om Hjälparen får gå före så kan han leda oss rätt.

Så vill Anden ge oss mer av Jesu sinnelag. Detta skriver Paulus om och menar att när vi umgås med Jesus varje dag så växer goda frukter fram i våra liv.

Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. 

Galaterbrevet 5:22

För att detta ska känneteckna våra liv känner vi helt klart att vi behöver förstärkning. Det är just det Anden vill ge oss.

Han vill hjälpa oss att tjäna

Jesus sade till lärjungarna:

Som Fadern har sänt mig sänder  jag er. Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig ande. 

Johannes 20:21–22

Deras uppdrag var att fortsätta Jesu uppdrag på jorden, att berätta om och visa på Guds kärlek. För att klara det behövde de förstärkning. Den helige ande gav dem frimodighet, kraft, kärlek, vishet och olika gåvor som kallas för Andensgåvor (1 Korinterbrevet 12). Dessa skulle användas till människors hjälp och för att visa vem Gud är. Anden gjorde dem till ett vinnande lag.

Nu är det vi som har det uppdraget. Världen väntar och människor längtar efter den kärlek som Jesus ger. Men vi behöver samma hjälp som de första lärjungarna. Därför kan även vi räkna med förstärkning från den helige ande. Anden blir verkligen den förstärkning som vi behöver för att skapa ett vinnande lag som kan sprida Guds kärlek.

8.2

8.3 Att hämta ny kraft – gudstjänst, nattvard, andakt

När man idrottar är det viktigt med vila för att återhämta sig och samla nya krafter. Vi är så konstruerade att vi behöver både arbetet/motionen och vilan. Gud själv arbetade i sex dagar när han skapade världen, men sedan tog han en sjunde dag för att vila sig (1 Moseboken 2:2). Det är väl ett bra exempel för oss alla. Till och med Gud tog denna dag av återhämtning. Förmodligen gjorde han detta inte för sin egen skull (Gud själv behöver inte vila, Jesaja 40:28, Psalm 121), utan han gjorde det för att ge oss ett exempel.

Gud vill ge oss kraft

Jesus visste om detta också. Därför sa han till sina lärjungar när de varit ute och arbetat att de skulle vila tillsammans.

Han sade till dem: ”Följ med mig  bort till en öde trakt, så att vi får  vara ensamma och ni kan vila er  lite”. Det var så många som kom  och gick att de inte ens fick tid att  äta. 

Markus 6:31

Detta säger han till alla människor i alla tider och till dig och mig också. Du behöver vila och bästa platsen är här tillsammans med mig!

Kom till mig, alla ni som är tyngda  av bördor; jag skall skänka er  vila. Ta på er mitt ok och lär av  mig, som har ett milt och  ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ.

Matteus 11:28–29

Den kanske mest älskade, lästa och citerade psalmen i Psaltaren är psalm 23 och den handlar om just detta också – att Gud vet om att vi är människor och att vi behöver vila. Den psalmen inleds med:

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall  på gröna ängar, han låter mig vila  vid lugna vatten. Han ger mig ny  kraft och leder mig på rätta  vägar, sitt namn till ära. 

Psalm 23:1-3

Gud vill alltså inte bara att vi tar den paus och vila vi behöver, utan han vill ge oss ny kraft. I Jesaja 40 skriver profeten:

Vet du då inte, har du ej hört det,  att Herren är en evig Gud, han  som har skapat jordens ändar?  Han blir ej trött och utmattas inte,  hans förstånd är outrannsakligt.  Han ger den trötte kraft och  förökar den maktlöses styrka.  Ynglingar kan bli trötta och utmattas, och unga män kan  falla, men de som väntar efter  Herren hämtar ny kraft, de får  nya vingfjädrar som örnarna. Så  skyndar de iväg utan att mattas,  de färdas framåt utan att bli  trötta.

Jesaja 40:28–31 

Hur kan vi få kraft från Gud?

I en tennismatch kan man ofta se att spelarna inte bara dricker, utan också att de äter lite, en bit banan eller något annat för att orka med matchen. Långdistanslöpare och skidlöpare har ofta vätskekontroller för att få den vätska som behövs för att genomföra loppet.

Så är det också för en kristen. Vi behöver dessa pauser i livet där vi kan återhämta oss och få ny näring. Gud har därför gett oss några speciella tillfällen och platser till detta där vi kan möta honom och hämta ny kraft. Det är i gudstjänsten, i nattvarden och i den personliga andakten.

Gudstjänsten

De första kristna började direkt samlas till gudstjänst för att fira gudstjänst. Många av dem som först blev kristna hade tidigare varit judar och därför firat sabbat på lördagar. Men eftersom Jesus hade uppstått på en söndag blev det denna dag som man kallade ”Herrens dag” och firade gudstjänst på. Så har det fortsatt ända sedan dess i kyrkor över hela världen.

Allt i en gudstjänsten syftar till att skapa möjligheter för människor att möta och tjäna Gud och varandra, få näring till sin inre människa och hämta ny kraft inför veckan som kommer.

Nattvarden

En annan ”vätskekontroll” eller ”kraftstation” som Jesus har gett oss är nattvarden. Ordet ”vard” i nattvard är ett gammalt ord som betyder måltid. Det var ju på natten innan Jesus dog som Jesus instiftade den första nattvarden då man åt bröd och vin tillsammans. Alltsedan dess firar man denna måltid i kyrkor över hela världen till minne av vad Jesus gjort för oss och för att påminna oss om att vi är på väg till honom. Nattvarden är en god hjälp för oss människor att justera våra liv när det blivit fel och vi handlat orätt. Där erbjuds vi förlåtelse för vår synd och vi kan börja om igen och ta nya tag.

Nattvarden är helig, en stund avskild för Gud mitt i och tillsammans med församlingen. En stund då vi får vila, ta emot och hämta ny kraft från honom.

Personlig andakt

Att varje dag ta en stund i stillhet då man tänker efter, läser Bibeln och ber är en stor hjälp för dig som vill söka Gud och vara en kristen. 

Någon har sagt:

Det är viktigt att stämma sitt instrument före konserten och inte efter…

Därför kommer här ett förslag på en personlig morgon andakt

Läs ett kapitel i Bibeln 

Tacka och lova Gud för den han är .

Ta upp problem och be för de personer du tänker på särskilt.

Överlämna hela dagen, dig själv och allt till Gud.

Några bibelord:

Var stilla inför Herren, vänta på honom 

Psalm 37:7a 

Lugn! Besinna att jag är Gud. 

Psalm 46:10a 

Så sade Herren Gud, Herren,  Israels Helige: Vänd om och var  stilla, då kan ni räddas, genom  lugn och tillit vinner ni styrka. 

Jesaja 30:15 

Vidare säger jag er: allt vad två  av er kommer överens om att be  om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där  två eller tre är samlade i mitt  namn är jag mitt ibland dem. 

Matteus 18:19–20

8.3