Skip to content
k6

Ett nytt lag på gång

Det Jesus Kristus gjort för världen har gett oss en ny chans och möjlighet. Vi kan börja om igen. Det går att vända matchen. Dörren har öppnats emot framtiden. Det bryter in ljus i mörkret. Hoppet är inte ute. Men Guds kärlek och Jesu gärning behöver vårt gensvar. Därför kallar Gud oss nu in i hans gemenskap och in i hans lag. Att bli hans medarbetare och medspelare i världen.

6.1 Det nya laget – Kyrkan

– När de kom ut på planen i andra halvlek var det som att se ett nytt lag. De spelade med nytt självförtroende, en ny disciplin och målmedvetenhet, en ny sammanhållning, geist och glädje. En fullständig förvandling hade skett jämfört med den håglöshet och okoncentration de visade i första halvlek. Det var därför de lyckades vända matchen. Vad var hemligheten till detta nya lag? Något hade hänt.

Visst har vi varit med om att en sådan här makalös vändning av en match ibland har skett. Att ett lag fullständigt har förändrats i halvtid.

 

IMG_8517
IMG_9372

Förändrade

När vi läser i Apostlagärningarna i NT märker vi något liknande. De människor och lärjungar till Jesus som i evangelierna visar både högmod, rädsla, oenighet, svek, feghet och tvivel är nu förändrade. Nu ser vi en ny glädje och frimodighet, ett nytt självförtroende och en ny tro och kärlek. Hemligheten var ju att de alla börjat tro på Jesus och tagit emot den helige anden.

Alla som spelat i ett lag vet hur viktig sammanhållningen, lagandan och moralen är. Bland de första kristna var det just den helige anden som skapade detta. Han förenade och svetsade dem samman, han gav dem kraft och inspiration. Han var the team spirit. Om detta kan vi läsa i Apostlagärningarna 2:41–47.

Vilka är med i kyrkan?

Det som skapades då var den kristna församlingen, kyrkan som alltså är en gemenskap mellan människor som har en kristen tro. Det hela började med lärjungarna omkring Jesus. Så här sa Jesus till lärjungen Petrus då han bekänt sin tro på att Jesus var Guds son:

” du är Petrus Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka”

Matteus 16:18

Så börjar alltså Jesus bygga sin församling och kyrka på människor som tror på honom. Runt Jesus växer en ny gemenskap fram av alla raser, klasser, nationer, språk. Barriärer och murar mellan människor rivs ner därför att Jesus har gett dem ett nytt sinnelag och Guds kärlek bor i deras hjärtan. Vi brukar säga att sporten förenar människor med varandra. Det är sant ibland. Men inget kan förena människor som när Guds kärlek bor i våra hjärtan. Låt oss se på några exempel.

I Luk 8:1–3 kan vi se hur människor med olika etnisk, politisk och social bakgrund, människor från olika nationer och med olika språk finner varandra när de är tillsammans med Jesus.
I Apg 4:32–35 kan vi se hur ett nytt samhälle tycks växa fram där man visade omsorg om varandra. Tron på Jesus fick sociala konsekvenser. Egoism och ensamhet byttes ut mot kärlek och gemenskap. Detta är syftet med kyrkan även idag.

Vad är hemligheten med kyrkan?

Ty han (Jesus) är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendeskapen, för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa och så stifta fred.

Efesierbrevet 2:14–15

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Galaterbrevet 3:28

Hemligheten är alltså Jesus. Vi klarar det inte själva, men han kan förvandla och förändra oss människor med sin kärlek så vi blir som ett helt nytt lag, ett nytt samhälle, en ny mänsklighet. Det var därför Jesus kom. Han är vår fred, han förenar människor i sin kärlek.

Vad är församlingens eller kyrkans uppgift?

Församlingen och kyrkan ska inte vara en sluten grupp människor som lever för sig själva. Församlingen är till för världen och dess uppdrag är att dela med sig av Guds kärlek och tron på Jesus till människor. Just därför att det förändrar och ger oss hopp.
Jesus sa:

Som Fadern har sänt mig sänder jag er.

Johannes 20:21

Paulus skrev att vi skall vara Hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. (Titusbrevet 2:14)
För att förklara poängen med församlingen så använder Bibeln olika bilder.

En kropp – I 1 Kor 12:12–27 berättas om hur församlingen kan liknas vid en kropp där Jesus Kristus är huvudet och alla kristna är olika delar. Alla kroppens delar har samma värde men olika funktioner.

Ett hus – I 1 Petr 2:5 liknas församlingen vid ett husbygge där varje kristen är en sten. Varje sten är viktig och har en funktion. Om en uteblir blir det ett hål i väggen och bygget försvagas. Särskilt viktig var då hörnstenen utifrån vilken hela huset byggdes. Denna hörnsten är Jesus.

Ett vinträd – I Joh 15:1–10 beskriver Jesus sig själv som vinstocken och alla som tror på honom som grenarna. Vi hör alla ihop med honom, får näring av honom och bär frukt pga. honom.

En hjord – I Joh 10:11–15 säger Jesus att han är Herden och de som tror på honom är fåren i hans hjord, de lyssnar på honom och följer honom.

Många kyrkor – En tro

Alltsedan den första kristna församlingens tid har den kristna tron spridits över hela världen och överallt där människor har tagit emot evangeliet har nya församlingar bildats och växt fram. Under historiens gång har kyrkan förgrenat sig i olika inriktningar, samfund och traditioner. Det som förenar alla olika kristna kyrkor och samfund är den gemensamma tron och bekännelsen att Jesus Kristus är världens Frälsare och Herre. 

6.1

6.2 Du platsar – Alla som vill får vara med

Toppning är inte alltid toppen

– Jag blev aldrig uttagen i hockeylaget. Om man undantar de tre–fyra matcherna då coachen av rena barmhärtighetsskäl sa: Idag ska alla spela. Det var förstås riktat till mig och i de matcherna fick jag spela ett byte. Jag visste ju i och för sig att jag inte tillhörde dem som kunde förvänta sig en plats i laget. I efterhand kan jag konstatera att det inte är konstigt att jag tappade lusten att spela. Om jag hade fått spela lite mer och fått lite mer personlig coaching kanske det blivit annorlunda.

I ett elitidrottslag platsar inte alla. Bara de bästa får vara med. Även i andra lag, också i ungdomslag händer det ofta att man toppar lagen. Utslagningen går tyvärr allt längre ner i åldrarna trots att idrottsförbunden rekommenderar annat. Detta leder också till att många slutar när de är unga. De ger upp.
Att inte platsa därför att man inte duger eller är accepterad tycker vi alla är jobbigt. Oavsett om det gäller laget, bland kamraterna, i skolan eller i jobbet. Idag känner många sig utslagna på olika områden i samhället.

Även inom religionen kan det vara så att man menar att vissa människor duger mer än andra. Man tror att genom att be och offra och följa vissa regler så har man gjort sig mer förtjänt av Guds välsignelse. På det sättet tror man alltså att man kan samla poäng hos Gud och få speciella förmåner, inte minst efter döden. Gud skulle alltså ha speciella favoriter bland oss människor och dela in oss i olika klasser. Låter förskräckligt, men det är inte ovanligt att man tänker och tror så i religionernas värld idag liksom man gjorde på Jesu tid.

Du får vara med

Men Jesus visade något annat när han sökte upp de människor som det på olika sätt gått snett för i livet, de som enligt de religiösa och präktiga inte platsade. De var nollor och inget att satsa på. Men Jesus visade att just och framför allt dessa var älskade av Gud och att de platsade i Guds gemenskap. Därför att Gud värderar och älskar oss människor inte efter hur duktiga, framgångsrika eller lyckade vi är. Han älskar oss därför att vi är hans skapelse. Ja, han älskar oss även om vi inte tror eller bryr oss. Sådan är Gud.

Ordet kyrka heter på grekiska ecclesia och betyder de utvalda eller kallade. Detta gäller alla människor. I ett idrottslag får inte alla vara med. Men i Guds församling får alla som vill vara med. Du är utvald att vara med i laget!

Vill du vara med?

Frågan är alltså inte om du och jag platsar och får vara med i Guds lag. Den stora frågan är om vi vill det. Om vi säger ja eller nej till Guds inbjudan. Om vi vill tro och leva i gemenskap med Jesus och få en personlig erfarenhet av hans kärlek. Om vi vill ta del av den stora segern Jesus vunnit och få det stora priset han vill dela med oss – det eviga livet och tron på framtiden. Paulus skriver:

Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre. 

Romarbrevet 6:23

Jesus säger:

Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. 

Johannes 1:12

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Johannes 3:16

Åt alla som tror på hans namn – De som tror på honom! Så talar Jesus om denna gåva. En gåva är till för att tas emot. Men Gud tvingar inget på oss och ingen kan bestämma åt oss. Vår egen fria vilja är viktig för Gud. Det är ju kärlek det handlar om. Och Gud har tydligt sträckt ut handen genom Jesus för att visa vem han är och att han vill ge oss sin gåva och ha med oss i sitt lag. Jesus kallade de första kristna en och en vid namn och sa: Följ mig! Kom med i mitt lag! På samma sätt kallar han på dig och mig idag. Gud ser oss som individer och vill ge sin kärlek och förlåtelse till oss var och en. Han vill komma in i ditt hjärta och dela ditt liv, dina bekymmer, din längtan och vara din vän. Jesus säger:

Se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.

Uppenbarelseboken 3:20

6.2

6.3 Våga satsa – Om tro och dop 

När man ska tävla eller spela en match behöver man mod att våga satsa och testa sig själv och sina egna möjligheter. Först då kan man se om det håller. Utmaningar får oss att växa som idrottare. När det gäller att få visshet om det håller att tro på Gud i livet behövs också ett visst mått av mod. Det handlar om att våga tro och lita på att det Jesus säger är sant. Här finns också en utmaning för oss. Men hur ska man kunna veta? Vad behövs för att man ska våga tro och satsa på Guds vilja i livet?

Att tro är inte alltid så självklart och enkelt för oss människor. Det finns så mycket motsägelsefullt i livet och så mycket svek och misstro som gör oss både misstänksamma och tveksamma mot det vi möter. Man ska verkligen inte tro blint på vad som helst. Tvivel är nödvändigt ibland. Däremot kan man mycket väl tro på något man inte ser med ögonen genom att undersöka om det är hållbart och trovärdigt. Så fungerar det t.ex. med kärleken och ljudvågorna.

Att tro

Kristen tro handlar om att tro på den Gud som Jesus litade på och talade om. Det är att ha fått förtroende för Jesus på grund av vad han sa och gjorde. Detta förtroende växer fram ju mer man lär känna honom. Det är detta som gör att man tycker att han är trovärdig, värd att tro på. Det var så de första kristna kom till tro och det är så människor idag börjar tro. När vi läser om Jesus märker vi att han inte var ute i eget syfte eller för att sko sig på andra. Han gav sitt liv och offrade allt därför att han älskar oss. Genom detta har han gett oss en bild av Gud som varken skrämmer eller gör oss likgiltiga utan inger respekt och tacksamhet. Någon som man vågar närma sig i förtroende. Trots att vi tvivlar, tror han på oss och älskar oss. Detta hjälper oss att tro. Kristen tro handlar om att känna sig älskad av Gud.

Hur är då den Gud man som kristen tror på och Jesus visat oss? Så här uttrycker Christina Lövestam det i Trosbekännelsen

Trosbekännelsen

Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet.

Jag tror på en Gud som gråter med mig, när jag gråter så allting är gråt En tröstande Gud som kan trösta likt den, som väntar tills gråten gått åt.

Jag tror på en Gud som bor inom mig, och som bor i allt utanför. En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör. 

Sedan 300 e. Kr. har kristna människor också sammanfattat och uttryckt sin gemensamma kristna tro genom Apostoliska trosbekännelsen. Det vill säga, den är byggd på lärjungarnas och apostlarnas undervisning och lära.

Apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. 

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen,sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda. 

Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
Amen

Att bli en kristen 

Hur går det till? Här är några ledtrådar:

Begrunda – att Gud älskar dig och att Jesus dött för dina synder, Johannes 3:16.

Bejaka – att du behöver Guds förlåtelse och hjälp i ditt liv, Romarbrevet 10:9–10.

Besluta – att du vill ta emot Jesus som din Frälsare och Herre, Johannes 1:12.

Be – till den Gud som i kärlek väntar på dig, Lukas 15:20–24.

Bli – en medspelare i Guds lag i kampen för det goda, 1 Timoteusbrevet 6:12.

Så här kan du be:

Jesus Kristus, tack att du har kommit till alla människors hjälp och räddning. Jag vill ta emot din kärlek och följa dig och ber att du ska förlåta min skuld och ge mig din frid. Låt ditt sinnelag formas i mig och led mig till Guds mål med livet. Tack för att du att du tar emot mig och alltid kommer att vara med mig.
Amen 

Att döpas

Att döpas handlar om att bejaka att man tillhör Gud och är skapad till hans avbild. Det är att göra tydligt och synligt att man vill leva sant och rätt. Det innebär att man vill ta emot Guds nåd och förlåtelse för sin synd. Det handlar om att vilja leva i Guds kärlek och ha Guds välsignelse över sitt liv. Att vilja vara ett Guds barn och en Jesu lärjunge.

Dopet är ett sakrament dvs. en helig handling, som Jesus instiftade. Det betyder att Gud handlar med oss i dopet och samtidigt uttrycker dopet väldigt bra vad det innebär att bli en kristen.I olika kyrkotraditioner finns det olika former för dopet. I en del kyrkor döps man som barn. Där läggs betoningen på att Gud söker oss människor innan vi söker honom. Frälsningen och tron är en gåva som vi får ta emot gratis, för att vi när vi växer upp och blir större skall bejaka den gåvan och leva i tro och gemenskap med Jesus. Barndopet handlar alltså inte om namngivande, även om det blivit en del av dophandlingen. Det handlar om att barnet har rättighet att få tillhöra Jesus Kristus.


I andra kyrkor döps man först när man kommit fram till en egen medveten tro och bekännelse till Jesus Kristus som Frälsare och Herre. Här ligger betoningen på att människan själv gjort ett val och beslutat att man vill vara en kristen och leva i gemenskap med Jesus.

Oavsett vilken dopform vi väljer eller vid vilken tidpunkt det sker är det centrala innehållet detsamma. Dopet är en bild på vad Jesus gjort för oss och en början till livsgemenskap med honom för oss. Några bibelord om dopet:

Då gick Jesus fram till dem (lärjungarna) och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Matteus 28:18–20“

Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige anden som gåva”.

Apostlagärningarna 2:37–38

Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

Romarbrevet 6:3–4

Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.

Galaterbrevet 3:26–27

6.3

6.4 Medspelare – Att leva tillsammans och vara vänner

På plan

Har du sett hur lag ibland samlas i en ring innan en viktig match? Det handlar om laganda, om att svetsas samman, om att ge allt för laget och ställa upp för varandra. Tillsammans är vi starka! Oavsett om vi tävlar i individuella sporter eller lagsporter så behövs det en laganda där man stöttar varandra. I lagspel som fotboll och ishockey är det sällsynt att ett lags framgång bara beror på en spelares talang och skicklighet. Även Zlatan Ibrahimowich behöver duktiga medspelare runt sig för att lyckas. Lagspel går ut på att lära sig samarbeta. Vi ska vara medspelare och inte motspelare. Det handlar om att alla hittar den plats i laget där man fungerar bäst och sedan göra allt för lagets bästa. Det gäller att förstå varandra, lita på varandra och ställa upp för varandra under spelets gång. Alla i laget är individer och har olika roller men är samtidigt lika viktiga delar. En spelare är kanske en ”farlig” målgörare med förmågan att avgöra en match. En annan spelare är ”ryggraden” i laget genom sin stabilitet, sitt tålamod och moraliska stöd. När var och en hittar sin roll och får utvecklas i den och samtidigt gör allt för laget, så skapar detta trivsel och trygghet och leder till högre prestation. 

Bredvid plan

Egentligen är det samma sak som gäller för livet bredvid planen. För att kunna samsas på den här jorden behöver vi vara medmänniskor och inte motmänniskor.

Sverige är idag ett individualistiskt samhälle. Det innebär att det är mycket som kretsar kring oss själva som individer. Det är bra att den enskilda människan lyfts fram. Men detta leder också lätt till att vi blir självupptagna och inte bryr oss om andra. Ja, att alla bara tänker på sitt och kanske till och med motarbetar varandra. Ett sådant samhälle blir inte roligt att leva i. Följden blir mer ensamhet, avstånd, konflikter, rädsla, misstro, misstänksamhet och mobbing mellan människor. Vårt stora problem som människor är att samtidigt som vi inte kan leva utan varandra, så har vi så svårt att leva med varandra, att komma överens och leva i fred.

sSverige är även ett mångkulturellt samhälle där människor från olika kulturer, traditioner och religioner ska försöka samsas och leva tillsammans. Är detta möjligt? Utifrån kristen tro gäller det att alltid visa respekt för andra människor. Även om man inte delar tro och åsikt så är det den villkorslösa kärleken och värnandet om allas lika värde och ansvar som präglar en kristen människosyn.

Att vara medspelare och medmänniska

Hur kan man bygga ett bra lag av medspelare/ medmänniskor även vid sidan om plan?
Hur ska vi kunna få samma saker att fungera i skolan och i vardagslivet som vi strävar efter i ett idrottslag? Alltså allt detta med laganda, förståelse och samspel. En bra bild av hur Bibeln illustrerar lagandans och lagspelets betydelse kan man hitta i 1 Korinterbrevet12:12-27. Paulus visar där hur kroppens olika delar har olika funktioner, men tillsammans utgör de olika delarna en enda kropp.

Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats (i laget) i kroppen som han ville. Om allt-sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? vers 18–19

…också de delar i (laget) kroppen som verkar svagast är nödvändiga. vers 22

Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en (del av laget) kroppsdel hedrad, så gläder sig också alla de andra. vers 26

Det här är också en bra bild av hur ett samhälle fungerar då Guds vilja sker i våra liv och då människor bryr sig om varandra och kompletterar varandra. Inte slår ut varandra. På många andra ställen i Bibeln får vi också undervisning om vad det innebär att vara en medmänniska eller verkliga medspelare i denna värld. Bl.a. blir vi uppmanade: Älska varandra! Trösta varandra! Uppmuntra varandra! Förlåt varandra! Vägled varandra! Bär varandras bördor! Bara så fungerar vi som ett lag.

Verklig vänskap

Egentligen är det ju detta som kännetecknar verkliga vänner. Alla vill vi ju ha vänner och det bästa sättet att få detta är att själv vara en. Jesus säger att han är vår vän och han har själv visat oss vad verklig vänskap är:

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er.

Johannes 15:11–14

IMG_9417
6.4

6.5 Coachen – Jesus, vår bäste ledare och förebild

Vikten av att ha en bra coach inom idrotten

Tänk att få tränas av Alex Fergusson, Guus Hiddink, Sven-Göran Eriksson eller någon annan av världens bästa tränare!! Vilken fotbollsspelare skulle inte önska det?

Bakom alla bra spelare och idrottspersoner finns ofta en bra tränare som hjälpt dem och lärt dem mycket. En bra tränare känner sina spelare, han ser deras möjligheter och hjälper dem att utveckla sin talang och förmåga så den kan blomma ut. Det gäller att kunna plocka och locka fram det bästa ur varje idrottare och spelare. En tränare inspirerar, instruerar, och skapar trygghet och självförtroende och får spelaren att växa både som idrottsperson och människa. Han kan vara bestämd och ”hård” under träningen, men han jobbar alltid för spelarens bästa.

Oftast har en bra coach och tränare själv varit aktiv inom idrotten. Då vet de ju av egen erfarenhet vad det handlar om och de känner till vilken mental, fysisk och känslomässig press och påfrestning en spelare eller idrottsperson utsätts för. Han vet t.ex. hur det känns att missa en straff och vad som behövs för att komma över ett misstag. Men han vet också om den enorma glädjen och tillfredsställelsen man känner över att ha övervunnit egna brister och lyckats förbättra sin förmåga.

En tränare eller coach har ofta en slags spelbok eller instruktionsbok som innehåller planering och strategi för att hans spelare och lag ska nå sin målsättning och uppnå bästa resultat.

Vikten av att ha en bra coach i livet

Även som människor behöver vi bra ledare och förebilder som likt en bra coach kan inspirera och hjälpa oss på ett positivt sätt. Vi behöver också något slag av instruktionsbok som kan ge goda råd och hjälpa oss att vara fokuserade på rätt saker i livet.

Många människor har upptäckt Bibeln som en god instruktionsbok för livet. Men även Bibeln skulle vara ofullständig om det inte fanns en verklig och sann coach som varit i vår situation, som förstår oss, som vet vad det innebär att vara människa och som både kan och vill hjälpa oss att leva vårt liv på bästa sätt.
Jesus är den bäste och störste coachen man kan ha i livet. Han kan coacha oss så vi får en sund och god relation både till oss själva, andra människor och till Gud. Han hjälper oss helt enkelt komma rätt i livet och blomma ut som människor. I Bibeln kan vi läsa om hur han tränade 12 unga killar, lärjungar. Precis som till dem säger han idag till oss:

Kom och följ mig.

Matteus 4:19

Lär av mig

Matteus 11:29

Jag är vägen, sanningen och livet.

Johannes 14:6

Liksom det ibland finns dåliga coacher och ledare inom idrotten så kan det finnas dåliga ledare som har ett negativt inflytande på oss människor och som kan leda oss fel. I Bibeln blir vi uppmanade att tänka på detta. Men Jesus är ett bra föredöme och en god vägvisare i livet. Honom kan du lita på! Bättre coach är svår att hitta. Vill man vara en kristen handlar det just om att följa Jesus.

Varför är Jesus en bra coach?

Det finns ingen som spelat livets match eller levt ett mänskligt liv mer sant och gott än han. Jesus var helt utan synd. Han är verkligen den stora stjärnan som vi kan se upp till och ta efter. Ändå ser han inte ner på någon människa.
(Filipperbrevet 2:5)

Han vet precis vad det är att vara ung och vara människa eftersom han själv delat våra villkor och prövats i allt som en människa kan gå igenom. Han förstår precis hur du har det och står på din sida.
(Hebreerbrevet 4:14–16.)

När du följer och tar råd av Jesus händer något positivt med dig. Du tar intryck av honom och växer och mognar som människa. Jesus vill bygga upp din karaktär, det inre livet och göra dig starkare inombords. Som idrottsperson och människa handlar det ju inte bara om att ha stora och starka muskler. Det handlar också om att ha ett stort hjärta och bli stark och trygg på insidan.

Vad vill Jesus lära oss?

Två saker som Jesus vill lära oss är att bedja och leva.

Att finna Guds väg– Bönen

Därför lär han oss att bedja. Man kan likna bönen vid en stämgaffel som man använder för att stämma ett instrument med när det blivit ostämt. Stämgaffeln har en grundton som man utgår från för att det ska bli harmoni. För att vi människor ska komma rätt och i harmoni med oss själva, Gud och varandra behöver vi stämma våra liv utifrån grundtonen i livet som är Guds vilja. Detta gjorde Jesus själv varje dag när han drog sig undan en stund för att be. För honom betydde det dagliga samtalet med hans himmelske Fader allt. Han stämde av sitt liv. Lärjungarna märkte att det var något speciellt med detta och en dag bad de därför Jesus:

Herre, lär oss att be.

Lukas 11:3

Så lärde Jesus dem och oss bönen Vår Fader för att vi ständigt ska kunna stämma av våra liv med Guds vilja och bli harmoniska människor. Den bönen hjälper oss att förstå både hur vi kan bedja och vad vår bön bör präglas av. Den hjälper oss att prioritera rätt i livet och att ha goda relationer både med Gud, oss själva och varandra.

Vår Fader

Vår Fader, du som är i himlen,
låt ditt namn bli helgat,
låt ditt rike komma,
låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran
i evighet.

Amen

Att följa Guds väg – Etiken

Det stora med Jesus var att han både undervisade om Vägen och var Vägen. Genom sitt eget liv illustrerade han vad han sa. Han levde som han lärde. Ingen har kanske gett oss människor en sådan undervisning i etik och moral, om medmänsklighet och sant mänskligt liv, som Jesus gör i det vi kallar för Bergspredikan som vi finner i Matteus kap 5–7. En bibelvers vi ofta citerar därifrån är:

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Matteus 7:12“

Jesus undervisade ofta med bilder från naturen om Guds rike. Han berättade om hur det liv och den värld ser ut där Gud får råda och hans vilja sker. Han berättade att detta liv är möjligt bara vi ger Gud den plats i våra liv och i vår värld som han bör ha. Han sa:

Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matteus 6:33

Bergspredikan ger oss alla ett mål att sträva efter om hur vi skall leva. Det är inte så lätt att leva upp till. Vi misslyckas många gånger. Det är som att kasta pil. I början kommer pilarna ofta utanför tavlan. Men genom träning träffar vi efterhand tavlan och kommer allt närmare mitten. Med Jesu hjälp kan vi lära oss att leva rätt.

Om det här med träning, att växa och utvecklas som människa ska vi prata mer i nästa kapitel.

6.5

6.6 Att utvecklas – Som idrottare och människa

Det olympiska mottot lyder: ”Citius, altius, fortius” vilket betyder snabbare, högre och starkare. De flesta idrottare vill också bli bättre, starkare, snabbare och nå högre. Alla har möjlighet att utvecklas som idrottsmänniskor om man bara får de rätta förutsättningarna. Det finns kvalité, talang och möjligheter i varje individ. För att utvecklas behöver man tänka på tre viktiga saker:

Maten — vilken näring man ger kroppen.

Vila — att kroppen får chans att återhämta sig.

Träning — målmedveten träning anpassad till kunskapsnivå och ålder.

Om den rätta viljan och motivationen finns och det blir rätt balans på detta så finns det nästan inga gränser för hur bra man kan bli inom sin idrott.

Det är samma sak när det gäller den psykiska och intellektuella utveckling. Har man motivation och möjlighet att avsätta tid för mycket studier och praktik kan man kanske så småningom bli professor i något ämne. Tron och gemenskapen med Gud är en gåva till oss alla. Men precis som vi behöver vårda och träna kroppen så behöver tron och det andliga livet vårdas och tränas för att man skall utvecklas och växa i sitt kristna liv.

Aldrig färdig

Vi är alla bristfälliga människor och vi blir aldrig färdiga. Men samtidigt bär vi på enorma möjligheter som vi ofta inte själva ser. Författaren Tomas Tranströmer har beskrivit det på ett bra sätt:

Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv, oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall. 

Längtan att bli mer sann människa – som Jesus

En kristen bär på en längtan efter att få växa och mogna som människa till det Gud ämnat oss att vara: Hans avbilder, lika sanna människor som Jesus var. Under hela livet har vi möjlighet att utvecklas, mogna och växa. I oss ryms oanade möjligheter. Inom oss öppnar sig valv bakom valv. Paulus skriver om detta till de kristna i Kolossai:

Ni lever ett helt nytt liv, där man hela tiden utvecklas, och blir alltmer lik Kristus, som skapade detta nya liv i er.

Kolosserbevet 3:10, 

I Paulus brev till galaterna nämner han vad detta innebär konkret. Han beskriver några av de egenskaper som Jesus hade och som Gud vill utveckla i våra liv:

Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Galaterbrevet 5:22–23

Tänk efter – är det något av detta som du skulle vilja ha mer av och kunna utvecklas mer i? Javisst, så är det för oss alla. Det är detta som andligt liv handlar om. Inte att bli konstig och onaturlig. Att bli mer andlig handlar om att bli mer mänsklig, mer sann människa.

Vi behöver bli mer andligt starka, bli starkare på insidan, så vi kan stå emot det som är orätt och göra det som är gott. Men det är inget vi klarar själva. Liksom en idrottare är beroende av sin tränare för att komma vidare så är man som kristen beroende av Jesus för att utveckla dessa egenskaper i sitt liv. Och Jesus hjälper oss på samma sätt som vår idrottstränare gör.

Hur kan jag utvecklas och mogna som kristen?

Även på trons område gäller det att få rätt balans på Mat, Vila och Träning. Då växer och utvecklas man. Mat är i detta fall bibelordet, som är som god diet och näring för själen och bygger upp vår inre människa när vi läser och hör om Guds goda tankar för oss. Läs vad bibelordet vill åstadkomma i våra liv:

Varje bok i skriften (Bibeln) är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. 

2 Timoteusbrevet 3:16–17

Vila är bönen. Det är att i förtroende kunna samtala med Gud som vår bäste vän om allt som ligger på vårt hjärta precis som vi sett att Jesus gjorde. Jesus sa:

När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda.

Matteus 6:6

Paulus skrev:

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Filipperbrevet 4:6–7

Träning är att försöka praktisera det man lärt sig av Guds vilja. För att kunna leva som Jesus behöver man träna. Jesus säger själv till oss i Bergspredikan:

En elev kan knappast veta mer än sin lärare – men om han arbetar hårt kan han bli lika duktig som denne. 

Lukas 6:40, 

Jakob skriver också att vi behöver praktisera det Jesus sagt, inte bara lyssna:

Blir ordets görare, inte bara dess hörare. 

Jakobs brev 1:22

Det som består

Dessa andliga övningar kan vi hålla på med hela livet. Vi blir aldrig färdiga, men de ger oss styrka, trygghet och stabilitet varje dag och de hjälper oss att fokusera på det som håller i längden, de värden i livet som består när annat förgår. Nämligen kärlek, tro och hopp. Paulus skriver till Timotheos:

Använd din tid och energi till att hålla dig i god andlig form. Kroppsövningar är bra, men andlig övningar är mycket viktigare och är en kraftkälla för allt vad du gör.

 1Timoteus brev 4:7–8, 

Att nöta grunderna

För att utvecklas som fotbollsspelare handlar det om att lära sig göra och behärska de grundläggande momenten inom fotbollen så bra som möjligt. Det som skiljer toppidrottare från andra är ofta just detta att de lärt sig grunderna bättre. Därför behöver man ständigt nöta grunderna så mycket som möjligt för att de ska sitta naturligt. På samma sätt behöver vi ständigt bli påminda om och ”nöta grunderna” i den kristna tron för att utvecklas som kristna. Vad är då grunderna i den kristna tron? Paulus skriver om detta till de kristna i Korinth:

Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. 

1 Korinterbrevet 15:3–4

Grunden är Guds kärlek

Grunderna i den kristna tron handlar inte om vad du och jag ska göra, hur bra vi är, hur pass vi lyckas och vad vi ska göra för Gud. Det handlar om vad Gud har gjort för oss genom sin son Jesus Kristus därför att han älskar oss så mycket. Det är detta som är det glada budskapet som ger oss hopp och som befriar oss till glädje och gör att vi kan slappna av och känna oss trygga. Vi räcker inte alltid till, men Gud gör. Vi misslyckas, men Gud sviker oss inte ändå. Detta får vi aldrig glömma. Det behöver ständigt nötas in i våra hjärtan. För att ständigt påminnas om det firar vi därför ofta gudstjänst och nattvard. För att du ska komma ihåg det läser du nu den här boken.
Det är utifrån denna grund, att vi är gränslöst älskade av Jesus, som vi kan växa och utvecklas till sanna människor, alltmer lika honom.

6.6

6.7 En sund själ i en sund kropp –
om droger och doping

Doping

När man tar anabola steroider så är det ett sätt att fuska sig till en framgång som man inte når upp till annars. Johann Mühlegg hävdade att hans stora framgångar under vinter-OS i Salt Lake City år 2002 berodde på att han tränat hårt under sex år på hög höjd. Men dopingprovet slog fast att han hade för höga blodvärden, och han fråntogs en av sina guldmedaljer.

Tyvärr blir doping allt vanligare inom elitidrotten. Avslöjandena inom skidsporten, cykelsporten, friidrotten och även inom lagidrotten blir fler och fler. Men den som tar otillåtna medel fuskar inte bara mot sina motståndare, han fuskar också mot sig själv. Långdistanslöparen och den fyrfaldige världsmästaren Haile Gebre Selassie från Etiopien säger:

Att springa handlar så mycket om mental fokusering. Dopar jag mig går den förlorad och jag kan inte prestera mitt bästa. Det går att lura resten av världen, men jag kan inte lura mig själv. 

Trots Allt 4-5 2002

På samma sätt som motion och träning är nyttigt för kroppen, så bryter droger ner den. Höjningen av prestationsförmågan är bara kortsiktig. I långa loppet sänks istället prestationsförmåga, koncentration, omdöme, koordinationsförmåga m.m. avsevärt. Kroppen går helt enkelt sönder!

Alkohol och tabletter

Att dricka alkoholhaltiga drycker kan vara festligt och gott när det görs på ett förståndigt och sunt sätt. Tyvärr klarar vi ofta inte det. Alkoholmissbruket är ett av de största problemen i vårt svenska samhälle. Det kostar svenska staten ca.140 miljarder kronor varje år!! Detta kan man jämföra med studiebidragen som kostar ca.22 miljarder. Tänk vad mycket positivt för barn och ungdom vi kunde använt de pengarna till istället. Främst innebär alkoholmissbruket förstås stora tragedier för enskilda och familjer som inte kan mätas i kronor och öre. Statistiken säger också att drickandet ökar bland ungdomar. Var tredje 15-årig kille dricker minst en kvarts liter sprit eller sex burkar folköl/månad. Varför dricker så många unga så mycket alkohol?

Även tablettmissbruket ökar bland ungdom och experter menar att allt detta beror på att barn och ungdomar lider av oro, ångest, hopplöshet och uppgivenhet. Att individfixeringen och pressen på att bli någon är så stor. Kan det vara så?

Varför prövar så många människor droger inom idrotten trots vetskapen om skadeverkningarna? Varför ger sig så många ungdomar in i ett livsfarligt experimenterande med alkohol, knark och tabletter och berusar sig? Kan själva grundorsaken vara den att man inte tycker att man duger som den man är och med det man kan och att det därför gäller att försöka bevisa motsatsen eller att försöka fly från den hemska upplevelsen. Och så gör man det genom droger.

Du duger som du är

Vi lever i ett oerhört prestationsinriktat samhälle som inte alla orkar med. Inom idrotten är det ofta en hetsjakt på medaljer. Massmedia fokuserar ensidigt på guldmedaljen. Det är det som gäller. Det är inte tillräckligt att ”bara” ta silver. Någon har sagt att det viktigaste inte är att vinna, men att kämpa väl. Men tyvärr verkar inte detta vara ett ideal längre. Också långt ner i åldrarna kan man på idrotts-arenorna se kraven, antingen från skrikande föräldrar eller en tuff tränare. I samhället i övrigt är människovärdet också alltmer hotat. Du duger inte som du är. Du måste visa att du duger.

En av Bibelns stora gestalter är Mose. Om honom står det i 2 Moseboken kap. 3–4 att han själv inte tyckte att han dög. Det fordrades att Gud beskrev det rätta perspektivet för honom och gav honom en tro på både sig själv, på honom och det som annars såg omöjligt ut, för att Mose skulle våga bli den ledare han var ämnad att vara.

Alla behöver få veta att de duger. Och därför står den kristna trons budskap om alla människors lika värde, oavsett prestationsförmåga, som en kontrast mot orimliga förväntningar. Ur vissheten om mitt unika värde och hur Gud betraktar mig, växer en trygghet, styrka och ett mod fram så att man inte behöver använda droger.

Andreas Karlsson är en framgånsrik hockeyspelare och målskytt i svensk elitishockey, men han vet också hur det är att möta motgångar. Han menar att hans kristna tro ger honom harmoni och ett inre lugn både i med- och motgång, både på och bredvid rinken. Han säger:

Vissheten om att Gud alltid är med och för självkänslan och gör att man slappnar av. Tron ger mig också större perspektiv på livet. Idrotten är ju inte allt utan det finns större och viktigare saker. Men jag upplever att Gud har gett mig en talang att spela hockey och jag tror och hoppas att jag genom det kan vara en förebild för yngre idrottare och visa dem hur älskade de är av Gud och att man kan klara sig utan droger.