kapitel

hknapp1
IMG_8869

TIME OUT 

Tid att tänka, samtala & lära

I vissa lagsporter är det möjligt att ta Time Out under en match. Ofta använder man det för att få tid att tänka till och prata om sådant som inte fungerar så bra och för att få goda råd från coachen om hur man ska fortsätta matchen på bästa sätt. Som människa behöver man också ta Time Out ibland och avsätta tid för att reflektera över livet och vad det går ut på, speciellt när man är ung.
Att spela match eller vara med i en tävling är för den som tycker om sport det bästa och roligaste av allt. Men samtidigt pågår det en annan match som är ännu viktigare. Det är den som gäller våra liv och vår värld. Precis som i en match så kan det hetta till i livet ibland och det kan vara ganska tufft att leva. Då är det inte alltid så lätt att veta hur man ska tackla situationen. Det finns ju mycket man möter i livet som väcker frågor. Därför är det inte mer än rätt att du ger dig själv en sportslig chans att tänka över ditt liv. Det kan du göra genom att läsa den här boken. Samtala gärna sedan med andra om de tankar du fått när det gäller frågorna om Gud, Jesus, ondskan, livets mening, tro, hopp, kärlek, rätt och fel, ensamhet, vänskap, död, etc. Att ta tid för dessa frågor kan betyda mycket för din utveckling både som person och idrottare.
Under tiden du läser boken kommer du förhoppningsvis få goda råd som du har nytta i ”din match” – ditt liv. Så här säger nämligen den Gud som presenterar sig själv för oss i Bibeln:

Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig, 

Psalm 32:8

samtal1.1
IMG_8868

1.1 Bibeln – Instruktionsbok för livet

En tränares uppgift är att instruera och vägleda idrottare eller spelare i hur de bäst ska spela, träna och utvecklas. Ofta har tränaren ett eget instruktionsmaterial som han utgår ifrån.
Om vi behöver instruktioner och goda råd från kunniga och erfarna instruktörer för att utöva och utvecklas i vår sport, så behövs det ännu mer när det gäller själva livet. Det är därför vi har Bibeln. Den ger oss god hjälp i hur vi ska kunna förstå och tolka livet. Den ger oss också många goda råd i hur vi bäst ska ta vara på det.
Så här skriver Paulus om Bibelns olika böcker: 

“Alla Skrifterna har kommit till oss genom inspiration från Gud, och det finns inget som kan mätas med dem, när det gäller att undervisa om vad som är sant och lära oss förstå vad som är orätt. Skriften korrigerar oss. Var och en som vill tjäna Gud kan bli utrustad för att göra gott mot andra”. 

2 Timoteus 3:16-17

Om studiet av Bibeln kan hjälpa oss att uppnå det som stod i det bibelordet har vi ju verkligen fått goda instruktioner för livet.
Ett annat bibelord som också handlar om hur Gud vill leda oss i livet och lysa upp vår väg genom Bibeln kommer från Psaltaren:

”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.” 

Psalm 119:105

Bibeln är fylld av vägledande och instruerande ord till oss människor som syftar till att hjälpa oss att prioritera rätt för att komma rätt: Här följer några exempel: 

”Sök först hans (Guds) rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också”

Matteus 6:33

“Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda” 

Romarbrevet 12:21 

Processed with VSCO with fn16 preset

Kan man lita på Bibeln?

Om vi ska ta råd från någon är det viktigt att vi kan lita på den personen och de råd vi får. Kan vi lita på det som står i Bibeln? Vågar jag tro att det inte leder mig vilse? Det finns flera saker som stärker tron på att Bibeln är en tillförlitlig bok och att vi vågar tro att dess budskap är viktigt och angår oss. 

Bibelns budskap 

…är ett

Bibeln är en unik bok. Den är skriven under en tids-period på c:a 1600 år på tre språk av ungefär 40 författare med olika bakgrund. Där finns t.ex. kungar, filosofer, fiskare, poeter, historiker och läkare. Trots dess mångfald och att det i olika böcker kan skilja på detaljer så utgör den en enhet med ett gemensamt ärende. Den speglar relationen mellan Gud och människan genom historien och som en röd tråd tråd går budskapet om att Gud i sin kärlek söker människan och vill rädda och befria oss genom Jesus Kristus. 

…har bevarats 

Bibeln är också en bok som väcker känslor och har därför blivit både älskad och ifrågasatt. Trots risken för förvrängning av dess innehåll under alla år och att den förbjudits i vissa länder, har den på ett förunderligt sätt bevarats intakt.

…går i uppfyllelse

Bibeln gör anspråk på att vara och förmedla Guds Ord. Det är människor som skrivit, men de har inspirerats och letts av Guds Ande att skriva. Bibeln innehåller många löften och förutsägelser, s.k. profetior, varav många redan har gått i uppfyllelse. En del först flera hundra år efter att de förutsades, t.ex. Jesaja 53. Inte mist handlar många profetior om Jesus. Man kan säga att Gamla testamentet förutsäger Jesus och Nya Testamentet förklarar honom för oss.
Det är intressant att se att Jesus hade fullt förtroende för skrifterna i GT och själv såg sitt liv som en uppfyllelse av dessa. (Se t.ex. Matteus 21:1-5, Lukas 4:16-21, 24:26-27) Fotfarande finns det löften i Bibeln som väntar på sin uppfyllelse. 

…är historiskt bekräftad

Ingen annan historisk bok har en sådan övertygande dokumentation som Bibeln och man har funnit att dagens bibelöversättningar med ganska stor säkerhet stämmer med grundtexten. Det finns t.ex. kopior från tiden före Kristi födelse på Gamla Testamentets böcker. 1947 hittade en pojke de s.k. “Dödahavsrullarna” när han letade efter en bortsprungen get i en grotta nära Döda havet. Dessa bokrullar var över 2000 år och stämmer överens med tidigare fynd av bland annat Psaltaren, Jesaja bok och 3:e Moseboken. Bibelns budskap handlar om vad Gud gjort i vår värld och historia på bestämda plaster och på bestämda tider. Därför är en del författare, som t.ex. Lukas, angelägna om att ange historiska fakta för att påvisa hur tillförlitligt och trovärdigt budskapet om Jesus Kristus är.

…ger nytt hopp

Trots dessa olika argument är det kanske framför allt den inverkan på människor som Bibeln budskap haft som är den största orsaken till att vi kan ha förtroende för Bibeln. I den möter vi människor som vi kan känna igen oss i trots att de levde under en annan tid. Människor som liksom vi brottades med frågor om livet och Gud och som kände både längtan, oro, rädsla och tvivel. De fick uppleva att Gud är verklig och deras liv förändrades när de lärde känna Jesus Kristus. Då fick de en ny trygghet, glädje, livsmening och kärlek. Inte minst fick de ett nytt hopp. Så händer det även idag att människor som läser Bibelns budskap plötsligt upptäcker att det handlar om dem, att Gud också finns vid deras sida och ger dem hopp. Det allra bästa sättet att pröva trovärdigheten i Bibelns ord är därför att följa det råd som Jesus gav: 

“Om någon vill göra hans (Guds) vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv”.

Johannes 7:17

samtal1.2

1.2 Vem handlar Bibeln om?

Precis som en fotbollsplan så är Bibeln indelad i två delar som kallas Gamla Testamentet (GT) och Nya Testamentet (NT). Testamente betyder förbund och både GT och NT handlar om hur Gud sluter förbund med människorna för att hans goda vilja ska ske. I varje del och på varje sida finner vi en del nyckelpersoner som har stora roller i det som händer i Bibelns värld. De spelar dock inte mot varandra utan är alla ”medspelare” i Bibelns stora drama.

twst

Precis som på bilden är Jesus Kristus i centrum av Bibeln. Han är Guds Son och är med från början till slut. Det är omkring honom allt kretsar. I GT finns han med på ett fördolt sätt. Vi kan ana och förstå att han fanns med i skapelsens början och att han är nära människor i olika situationer. Vi finner också profetior om Jesus i GT. I NT träder han fram och blir tydlig. Han blir en människa av kött och blod för att dela våra liv och ge sitt eget liv för oss. Jesus står inte bara i centrum i Bibeln, han gör det i hela världshistorien. Vi delar ju in vår tideräkning i före och efter Kristi födelse. På bilden kan du också se en duva sväva över planen. 

Det är en symbol för den Helige Anden som var med vid skapelsen och som spelar en viktig roll genom hela den bibliska historien, både i Jesu liv, för kyrkan och för Guds medarbetare/spelare. Genom allt som sker visar Bibeln att Gud Fadern håller och bär hela världen och historien i sin hand. Runt omkring Jesus finns många olika människor. Du har säkert hört talas om några av dem. T.ex. Abraham, Mose, Josef, David, Maria, Petrus och Paulus. Alla de är nyckelpersoner i “Den stora berättelsen” om Guds värld och våra liv som vi finner i Bibeln. Under århundraden har många författare och kostnärer inspirerats i sitt skapande av Bibelns innehåll. 

Trots att vi lever i en annan tid med andra kulturer och tänkande, så är det inte svårt att känna igen sig själv när man speglar sig i människorna i Bibeln. För trots olikheter så bär vi på gemensamma behov och drömmar. Och det är just när man upptäcker sig själv och sitt eget liv i Bibeln som det bränner till och den blir viktig för mig. Jag inser att Bibeln inte bara är en bok som jag kan läsa. Det är en bok som läser mig och mitt liv. Ja, den handlar om mig och dig!

samtal1.3

1.3 Vad kan Bibeln ge mig?

Vad har jag för nytta av Bibeln och vad vill den säga mig? Är det meningsfullt att lära känna denna gamla bok? Att studera Bibeln ger oss inte bara kunskap om den mänskliga historien och den värld vi lever i. Den ger oss också förståelse för hur vi människor fungerar och hjälper oss att finna en god och sann inriktning för livet. Bibeln har alltså mycket gott att ge och vi gör väl i att ta vara på dessa goda gåvor till oss. Här är några av dem:

  1. Goda regler

I varje sport finns det regler att följa. Syftet är att skapa ordning så att alla som deltar i tävlingen eller matchen gör det på samma villkor. Bryter man mot reglerna går det ut över både andra och mig själv. Utan regler skulle det inte fungera med idrott. Det skulle bli kaos. Därför är det nödvändigt att alla som deltar vet vad det är för regler som gäller och lär sig följa dem. Av samma orsak har vi även regler i trafiken, skolan, på arbetet etc. Regler är som ett balkongräcke. Det kan tyckas vara ett hinder, men är till för att skydda. När vi läser Bibeln ser vi att Gud gett oss människor regler för att skydda oss från det som kan förstöra och trasa sönder livet. De 10 budorden gav Gud en gång till Mose för att Israels folk skulle leva efter dem. Dessa gamla bud och livsregler har alltsedan dess varit vägvisande för enskilda människor och nationer när man stiftat lagar för sitt folk.

IMG_8940

De tre första buden handlar om människans relation till Gud och de övriga om relationen till varandra. När Jesus kommer förstärker han dessa regler i det som kallas Bergspredikan, (Matteus kapitel 5-7). Där visar Jesus på en etik som överträffar allt annat.
Bland annat finner vi den välkända 

“Gyllene regeln”: 

 Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, det skall ni göra för dem.”

Matteus 7:12

Bibeln är alltså en instruktionsbok som ger oss goda regler och värderingar för livet. Syftet är här, liksom inom idrotten, att de ska skapa ordning och fred och skydda oss från det som är ont och orätt.
Ändå är Bibeln inte först och främst en regelbok. Buden och reglerna som Gud ger bygger på och förutsätter att man har en relation till honom. Innan Gud ger buden till Mose säger han nämligen:

”Jag är Herren, din Gud,som förde dig ut ur Egypten.”

2 Moseboken 20:2

Ännu mer än om regler handlar alltså Bibeln om våra relationer till Gud och varandra.

  1. Goda relationer

För att det ska vara roligt att vara med i ett idrottslag är det nödvändigt att man är bra kompisar, alltså har goda relationer. Det påverkar även prestation och resultat. Det är samma sak i livet. Vi kan nog vara överens om att goda relationer är både det viktigaste och svåraste som finns. Utan goda vänner, någon som bryr sig, blir det mesta tråkigt och meningslöst. Och det är precis detta som Bibeln handlar om. Bibeln är en relationsbok och handlar om människor som dig och mig och hur de klarar av livet. Där kan vi läsa om kärlek, hat, svek, lögner och elakhet. Där upptäcker vi främlingshat och rädsla för det okända. Både våra goda och dåliga sidor som människor blir synliga och avslöjade. Som människa upptäcker jag att jag lever i ett stort sammanhang och att mitt liv hör ihop med andra människor i världen. Trots att bibeln tillhör världslitteraturens äldsta böcker är den alltså dagsaktuell och har mycket att lära oss. Dess ärende är att hjälpa oss till goda relationer till Gud, andra och oss själva. Förebilden för dessa relationer är Gud själv som är kärlek och gemenskap. Det stora mysteriet i kristen tro är ju att Gud är En och samtidigt relation mellan tre personer – Fadern, Sonen och Anden. Mellan dem finns en fullkomlig enhet och kärlek. 

Gud är alltså både tre och enig och det bästa exemplet på goda relationer. När Jesus kom sammanfattade han de tio budorden i det som kallas det dubbla kärleksbudet.

Det dubbla kärleksbudet:

”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv”. 

Lukas 10:27

Den som följer den regeln behöver inte tänka så mycket på de andra buden, för den som älskar andra vill inte göra dem illa, stjäl inte från dem, talar inte illa om dem eller är avundsjuk på dem. Det viktigaste i livet är alltså att vi älskar och har goda relationer till Gud, varandra och oss själva. Detta håller de flesta med om, men trots att vi ofta vill väl så lycka vi inte alltid. Det gäller inom idrotten och det gäller under hela livet. Därför är det bästa av allt med Bibeln att den också har goda nyheter till oss som ofta misslyckas.

  1. Goda nyheter

Även om vi håller med om att tio Guds bud är bra och att vi ska leva i goda relationer, så märker vi att vi ständigt misslyckas ändå. Vi klarar inte av att leva upp till de goda idealen. Det är därför vi framför allt måste lyfta fram att Bibeln kommer med goda nyheter till oss. Detta är det allra viktigaste och bästa Bibeln vill ge oss. Den ger oss ett glädjebesked. Något oerhört positivt har hänt i vår värld som vi alla kan få del av. Det kallas i Bibeln för evangelium, vilket betyder glatt budskap. Det är Gud själv som kommer med det glada budskapet till oss människor och i Bibeln och speciellt i evangelierna kan vi läsa vad som skett. Det som hänt är så stort att vi från och med denna händelse fått en ny tideräkning. Det är fantastiska nyheter som alla människor borde få höra. Det handlar om att Gud har kommit oss nära för att hjälpa och rädda.

Guds kärleksbrev

Egentligen kan man säga att allt handlar om ett stort kärleksdrama mellan Gud och oss människor. Bibeln är som ett kärleksbrev till oss där vi kan läsa att Gud älskar oss, kallar på oss, längtar efter oss och offrar allt för kärlekens skull. Låter inte det som goda nyheter?

IMG_8939
samtal1.4